Robotik Kodlama Kursu

İlmek Kurs Programları | Robotik Kodlama Kursu

• Robotik kodlama, robotlarin çalışma mekanizmasına uygun olarak kod yazımını içerir. Bildiğimiz kod yazımı gibi uygulanan robotik kodla mada,1 ile O’lara göre kodlaryazılırve bu koda uygun olarak asıl makineye işlem aktarılır. Böylelikle robotun çalışması etkinleştirilir. Robotik kodlama eğitimi de okul öncesi dönemden başlayıp üniversite eğitimine kadar uzanarak devam eder.

• Robotik kodla ma öğrenme, çocukların; sorgulayıcı düşünme, analiz etme, görsel düşünme, problem çözmeye günümüzün en çok önemsenen algoritmik düşünme kaza nımlarını sağlar.

• Robotiksistemler aracılığıyla robotlarin çalışma mekanizma lannı öğrenen çocuklar, günümüzün en hızlı büyüyen endüstri sektörüne de hazırlanmış olurlar.

• Robotik kodlama eğitiminin öne çıkan kazanımlardan biri de çocukların ufkunu genişletmeye imkân sağ lamasıdır. Geleneksel eğitim müfredatının dar kalıplarından çıkan çocuklar, farklı alanlan ve gerekli yetkinlikleri tanıyarak kendilerini çağın gelişmelerine hazırlıyorlar.

• Kursumuzda, öğrencilerimizin üretkenliklerini ve analitik düşünme becerilerini geliştirmeyi, robotları programlayarakve modeller oluşturarak gerçekyaşamla bağlantı kurabilmelerini sağlamayı, bir problemi analiz edip çözüm bula bilmelerini, sadece tüketen değil üreten bireyler olarak yetişmelerini sağlamayı hedeflemekteyiz

Başvuru

Çocuklarınızın gelecekteki kariyerlerine bir sonraki adımı atmaya hazır mısınız?