Temel Resim Kursu

İlmek Kurs Programları | Temel Resim Kursu

• Resim sadece basit bir çizim sanatı değildir. Birçok resim türü bulunmaktadır. Bu nedenle temel resim eğitimi son derece önemlidir. Öğrenciler bu noktada kendilerini keşfetme şansı bulurlar. Yetenekleri olan alanlarda ilerleme şanslarını fark ederler.

• Öğretmenin de desteği ile kendi yetenekleri alanında daha iyiyi yapmaya çalışırlar. Verilen eğitim, ne kadar küçük yaşta başlarsa yeteneğin gelişmesi de o kadar hızlı olmaktadır. Bazı öğrenciler hiç ders almadan son derece profesyonel çalışmalara imza atmaktadır. Ancak temel eğitimler, kişilerin kendi tarzlarını ortaya koyabilmeleri için gereklidir.

• Öğrencilerimizin duygu, düşünceye izlenimlerini anlatabilmelerini, yeteneklerini ve üretkenliklerini estetik bir düzeye ulaştırmalarını, görsel sanatları anlama ve değerlendirme becerisi kazanmalarını, becerileri doğrultusunda kendi sanatsal gelişimlerini sürdürebilen bireyler olarak yetişmelerini hedefliyoruz.

• Kursumuzda; Kara Kalem, Akrilik Boya ve Ebru çalışmaları yapılacaktır.

Başvuru

Çocuklarınızın gelecekteki kariyerlerine bir sonraki adımı atmaya hazır mısınız?