İlmekte Eğitim

Geleceğe İlmek İlmek Yolculuk

Güçlü Eğitim,

Güçlü Gelecek

21. yüzyıl, öğrencilerden “Eleştirel Düşünme ve Problem Çözme”, “İletişim ve İşbirliği”, ’’Öğrenme ve Öğrendiğini Uygulayabilme’’, “Teknolojiyi Kullanabilme” becerileri kazanmasını bekliyor. Anaokulu ve İlkokullardan itibaren uyguladığımız Proje Tabanlı Eğitim Sistemi ile öğrenciler ‘’Ne?’’, ’’Nasıl?’’, ’’Niçin?’’ sorularını sorabilen, kendi başına karar alabilen, pratik deneyimler kazanıp özgüveni artan bireyler haline gelir.

Anaokulu

0-6 yaş okul öncesi dönemi, öğrenmenin en yoğun olduğu, temel alışkanlıkların, öz becerilerin kazanıldığı ve zihinsel yeteneklerin hızlı bir biçimde gelişip biçimlendiği dönemdir. Anaokulu eğitimimizi planlarken öğretmen, okul, ders kavramlarıyla yeni tanışan çocuklarımızın merak duygularını geliştirmeyi ve öğrenim sürecinde heyecanlarını yükseltmeyi amaçlıyoruz. Hedefimiz çocuklarımızın, araştıran, bilgiyi keşfeden ve yaparak/yaşayarak öğrenen sosyalleşmiş bireyler olarak yetişmesini sağlamaktır.

İlkokul

Öğrencilerimize bireysel farklılıklarını geliştiren, öğrenmeyi zor olmaktan çıkarıp zevkli hale getirecek bir eğitim sunuyoruz. Sorgulayan, sentezleyen, bilgili, prensipli ve iletişim becerileri yüksek bir nesil yetiştirmek üzere eğitim ve öğretimin her aşamasını dikkatle tasarlıyor ve denetliyoruz. Çağın gereksinimlerine uygun, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri doğru zamanda doğru uygulamalarla, öğrencilerimizin gelişimi için eğitim süreçlerimize entegre ediyoruz.

Ortaokul

İlmek Koleji olarak akademik alt yapısı güçlü, sorumluluk alan, güzel düşünüp en iyisini yapan, ülkesini ve milletini seven, ne istediğini bilen, kararlı ve bilinçli öğrenciler yetiştirmeyi amaçlıyoruz. MEB müfredatına uygun şekilde, yeni öğretim modellerini yakından takip eden ve eğitim süreçlerini güncelleyerek geliştiren uzman eğitimci kadromuz ve öğrencilerimizle bilgi, görgü ve başarıyı ilmek ilmek örüyoruz.

Başvuru

Çocuklarınızın gelecekteki kariyerlerine bir sonraki adımı atmaya hazır mısınız?