Hakkımızda

Öğretmeni, öğrencisi ve tüm paydaşlarıyla güzel ahlâk sahibi, erdemli insanların bir araya geldiği huzurlu ve güvenli bir okul için çalışıyoruz.

Varlığı ve bilgiyi hikmet penceresinden değerlendirebilen, gayretli, fedakâr, azimli ve çalışkan öğrencilerimizle yarınlara yürüyoruz.

Tarih ve medeniyet bilinciyle ilim ve irfan geleneğini kuşanmış bir nesil düşlüyoruz.

Tüm insanlığın kurtuluşuna vesile olmayı, eğitimi ve öğretim çalışmalarını daha güzel ve yaşanabilir bir dünyanın kurulması için önemli bir araç olarak görüyoruz.

4k+

öğrenci

#1

EN DÖNÜŞTÜRÜCÜ kolej

40+

yıllık deneyim

Hedeflerimiz

  • Öğrencilerimizin saygı duyan, farkındalık duygusu gelişmiş, zamanını iyi değerlendiren, duygularını ifade edebilen, bedensel ve ruhsal yönden sağlıklı olmanın önemini kavramış olarak yetişmelerini sağlamak,
  • Öğrencilerimizi; sorgulayan, bilgiye kendi ulaşabilen ve bilgiyi bağımsız akıl süzgecinden geçirerek özümseyen bireyler olarak yetiştirmek,
  • Öğrencilerimizin ikinci bir dili etkin bir biçimde kullanarak, global gelişmeleri izleyebilmeleri için gerekli altyapıyı sunmak,
  • Öğrencilerimizin teknolojiyi özümsemelerini sağlamak, eğitim yaşamında teknolojiyle iç içe olmanın anılarından yararlanabilmelerine olanak tanımak,
  • Öğrencilerimizin akademik yaşamlarında ilgi, yetenek ve gereksinimlerine uygun seçimler yapmalarına yardımcı olmak,
  • Her alanda yetkin ve kendine güvenen, çok boyutlu düşünce yeteneğiyle donanmış, bireyler yetiştirmek,
  • Öğrencilerimizin birey olarak sorumluluk almalarına ve problem çözme becerisi kazanmalarına katkıda bulunmak,
  • Eğitim ve öğretime yaklaşımımızı ‘öğrenci merkezli’ bir anlayışla, her bireyin farklı olduğunu kabul ederek belirlemek.

Ufkumuz

Beşikten mezara kadar ilim öğrenmekle sorumlu olduğumuz bilinciyle, ilim- irfan geleneğimizi sürdürmek,

Geçmişten gelen birikimimizi yaşadığımız çağın sorunlarını çözme ve ihtiyaçlarına cevap vermede büyük bir zenginlik olarak değerlendirebilmek,

Öğrencilerimizi kabiliyetlerine göre hayata hazırlayıp, insanlığın huzuru ve mutluluğu için çalışan bir eğitim kurumu olarak okulumuzu yarınlara taşımak.

Tanıtım FİLMİMİZ​

İlmek Koleji olarak, eğitim yolculuğumuz bilgi, görgü, başarı hedefiyle devam ediyor. Çocuklarımızı ilgi ve yetenekleri çerçevesinde, liderlik yeteneği kazandırarak, özgüvenli bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlıyoruz.

Bu doğrultuda daima öğrenmeye ve öğretmeye devam ediyoruz.

Süleyman Sesli

İlmek Koleji Müdürü

“Öğrencilerimizin gayretli, girişimci, cesaretli, lider ruhlu, açık fikirli, çalışkan ve değerlerine bağlı insanlar olmalarını önemsiyor ve bu eğitim anlayışı ile hareket ediyoruz.”

Başvuru

Çocuklarınızın gelecekteki kariyerlerine bir sonraki adımı atmaya hazır mısınız?