Category: Genel

ÇOCUK VE ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ

Arkadaşlık ihtiyacı kuşkusuz kaynağını güven ve sevgi gereksiniminden alır. Çocuğa kendini güvende hissettiren, koşulsuz sevgi duyan ve onunla oyun oynayan ilk insanlar anne ve babalardır.

Oyunun Çocuk İçin Önemi

Oyun; bireysel ya da grup halinde gerçekleştirilen, belirli kuralları olan, eğlendiren, öğreten ve kendini ifade etmeye yarayan zihinsel ve bedensel faaliyetlerdir. Çocuğun zihinsel gelişiminde oyunun