Salgın Hastalık İçin Alınacak Önlemler

COVID-19 hastalığının pandemi şeklinde devam ettiği günlerde, ülkemizde normalleşme hazırlıkları yürütülmeye başlanmıştı. Okulumuzda da bir yandan normalleşme çalışmaları devam ederken, bir yandan da koruyucu önlemler okul ortamını oluşturan tüm paydaşlar tarafından kararlı bir şekilde sürdürülmüştür. Bu doküman okulumuzun güvenli ortamını yeni koşullar altında da sağlamak ve sürdürmek amacıyla uygulanacak temel faaliyet ve yaklaşımları özet olarak içermektedir.

Okulumuzda yürütülen ve bu dokümanda kısaca özetlenen tüm çalışmalar planlama-uygulama-kontrol etme-önlem alma aşamalarında sürekli olarak değerlendirilmektedir. Oldukça dinamik olan pandemi sürecindeki gelişmeler doğrultusunda dokümanımız da gerektikçe güncellenerek web sitemizde yayınlanır. Doküman içerdiği uygulama ilkelerine tüm okul paydaşlarının riayet etmesi ile amacına ulaşacaktır.

Sağlıklı ve güvenli günler dileriz.

BİNA TEMİZLİĞİ

Okul temizlik planı T.C. Sağlık Bakanlığı dokümanları esas alınarak; hangi alan, kim tarafından, hangi ürün ve hangi materyaller kullanılarak, ne sıklıkta temizleneceği belirlenmiştir. Gün içinde çok sayıda temas gerçekleşen yüzey ve alanlar saptanmış olup, temizlik planında yetkili kişinin kontrolü altında temizlik sıklığı belirlenmiştir. Temizlik planının uygulanması temizlik işleri sorumlusu ve ilgili müdür yardımcısı tarafından kontrol edilir.

Okulumuzun tüm kullanım alanlarındaki kapı ve pencereleri (sınıf, tuvalet, ofisler vb.) binanın havalandırması, temas ve bulaşma riskini azaltmak amacı ile tüm gün açık tutulur.

Tüm tuvalet ünitelerindeki musluklar sensörlüdür. Sabunluklardaki sıvı sabunlar antiseptik özelliklidir. Sabun ve kâğıt havlu tedariki düzenli olarak yapılmaktadır.

Okula giriş noktalarında hijyen paspasları, alkol bazlı el antiseptiği ile manuel ateş ölçeler mevcuttur. Tüm binalarımızın zümre odası, ofis v.b. alanlarında el antiseptiği bulundurulur.

Okula girişlerde, binalara yapılan tüm girişlerde ateş ölçümü yapılacaktır.

Ortak kullanımdaki sebil cihazları kaldırılmıştır. Tüm öğrenci ve çalışanların su mataralarını yanlarında getirmesi beklenir. Zorunlu hallerde su ihtiyacı okul tarafından desteklenir.

Bina temizlik ve dezenfeksiyonu hazırlanan okul temizlik planına uygun olarak gerçekleştirilir. Yüzey temizliği ve dezenfeksiyonunda Sağlık Bakanlığı Covid-19 Rehberindeki kriterleri karşılayan ürünler kullanılır.

Covid-19 hastalığı ile ilgili olarak okul risk analizi ve eylem planları pandemi ilan edilene kadar ve pandemi ilan edildikten sonraki dönemde güncellenmiştir.

Eğitim ve çalışma ortamları, fiziksel mesafe kuralları gözetilerek düzenlenmiş, her alanda maksimum kaç kişi bulunabileceği belirlenmiş ve işaretlemeler yapılmıştır.

Ofis alanları ve bekleme alanları, fiziksel mesafe kuralarına göre yeniden düzenlenmiş ve işaretlenmiştir.

Güncel olarak; tüm çalışan, öğrencilerin ve var ise ziyaretçilerin maske takmaları zorunludur. Sağlık Bakanlığı tarafından siperlik, gözlük gibi benzeri ilave kişisel koruyucular önerildiğinde, derhal uygulamaya alınır.

Çalışma planları dönüşümlü ve kısa süreli olacak şekilde düzenlenmiştir. Okul içerisinde, sınıf veya diğer kullanılacak mekanlarda tüm çalışanlar ve öğrenciler bu dönemde kendileri için belirlenmiş yerlerde değişiklik yapmadan otururlar.

SAĞLIK KONTROLÜ

tüm çalışanların ve öğrencilerin okulun kapalı olduğu dönemdeki bulaşıcı hastalıklar ile ilgili sağlık bilgisi sorgulanır. Sorgulamada kendisi ya da bu dönemi evde birlikte geçirdiği kişilerin:

Covid-19 belirtileri

Seyahat bilgisi

Son 14 günde Covid-19 tanısı ya da şüphesi olan kimse ile teması

Son 14 günde kalabalık bir toplantı/organizasyonda (düğün, nişan, cenaze, okuma, iş toplantısı, açılış vb. organizasyonlar gibi) yer alıp almadığı sorulur.

KİŞİSEL KORUYUCU MALZEME KULLANIMI

Tüm çalışanlar ve öğrenciler okulda bulundukları süre içinde maske takmakla yükümlüdür. Maskeler ventilsiz olmalıdır. Ventilli maske kullanmak isteyenler üzerine medikal maske takmak zorundadır. Tüm çalışanlar ve öğrenciler siperlik ya da gözlük ile korunma düzeyini artırabilirler. Okulumuzda temizlik ya da sağlık hizmeti alanında çalışanlar, belirlenmiş görevleri yerine getirirken eldiven kullanır, bunun dışında okul genelinde eldiven kullanılmamaktadır.

OKUL ORTAMINDA ALINAN TEDBİRLER

Sınıflar ve tüm çalışma ortamları (ofisler, atölyeler vb.) Sağlık ve Millî Eğitim Bakanlığının kararları doğrultusunda fiziksel mesafeye uygun işaretlemelerle düzenlenir.

Tüm çalışma ortamlarının (ofis, sınıf, atölyeler vb.), tuvaletlerin kapı ve pencereleri açık tutularak temasın azaltılması ve ortamın havalandırılması sağlanır. Tüm çalışma ortamlarının havalandırılmasının plana uygun şekilde sürdürüldüğü kontrol edilir.

Öğrencilere, çalışanlara ve velilere fiziksel mesafe, kişisel koruyucu malzeme kullanımı, selamlaşma-vedalaşma alışkanlıkları, öksürme ve hapşırma adabı, el ve solunum hijyeninin sağlanması ve korunması hakkında düzenli bilgilendirmeler ve hatırlatmalar yapılır.

Okulumuzdaki el antiseptik dağıtım materyalleri, sabunluk ve musluklar, çöp kovaları elle temas edilmeden kullanılabilir özelliktedir. Malzemeler düzenli olarak temin edilerek sürdürümü sağlanır.

Kişisel bilgisayarlar, telefonlar, kumandalar, optik fareler, klavyeler kullanıcının kendisi tarafından; ortak kullanılan diyafon, mikrofon vb. her kullanımdan sonra teknik ekip tarafından; ortak kullanımda olan bilgisayar ve optik fareler belirlenmiş sorumlular tarafından, Bilişim Teknolojileri öğretmenlerimizin önerileri ve denetimi ile düzenli olarak temizlenir. Bu materyallerin her kullanımı öncesi ve sonrasında eller yönergeye uygun yıkanarak zaman planlaması buna göre yapılır.

Tüm çalışan, öğrenci, veli ve ziyaretçilerin kişisel koruyucu malzemelerini kullanım ilkeleri doğrultusunda kullanmaları sağlanır.

Asansörler zorunlu durumlar (hastalık ve sakatlık, yük taşıma) dışında kullanılmaz. Asansör kabinlerinin kapasitesi fiziksel mesafe kuralına uygun olarak sınırlandırılmış ve gerekli işaretlemeler yapılmıştır.

Kişisel koruyucu malzeme olarak iş elbisesi giyen çalışanların, iş veharici elbiselerinin birbiriyle temasını önlemek amacıyla ayrı yerlerde saklanabilmesi ve giyinmelerini sağlayacak alanlar düzenlenmiştir.

Tüm temizlik ekibi çalışanlarının görev alanı belirlenmiştir. Atıkların uzaklaştırılmasından sorumlu çalışan, hijyen kurallarına uymak, kişisel koruyucu malzemelerini kullanmak ve atık yönetmeliğini uygulamak üzere eğitim almıştır ve eğitim gerekliliklerini yerine getirmekle yükümlüdür.

Başvuru

Çocuklarınızın gelecekteki kariyerlerine bir sonraki adımı atmaya hazır mısınız?